خرید پستی
قیمت این محصول: 18,500 تومان

این فیلم آموزشی برای تمامی دانشجویان دانشگاه

پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ،

موسسات آموزش عالی و رشته های مهندسی کامپیوتر ، مهندس آی تی

و تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را در چارت تحصیلی خود دارند ، قابل استفاده می باشد.

پکیج فیلم فارسی درس نظریه زبان ها و ماشین ها

 خرید پستی محصول

آموزش کاملا فارسی

 

به صورت مالتی مدیا

 

آموزش به صورت مفهومی

 

همراه با حل تمرین و مثال های گوناگون

 

آموزش توسط استاد پای تخته !

 

مناسب برای تمامی دانشجویان

 

با ما استاد را به خانه بیاورید !

 

کیفیت مناسب صدا و تصویر

 

این فیلم بی نظیر شامل کامل ترین آموزش درس نظریه زبانها و ماشینهابه صورت مفهومی

 

همراه با حل تمرین و مثال های گونان توسط استاد پای تخته انجام میشود.

 

 پکیج فیلم فارسی درس نظریه زبان ها و ماشین ها

خرید پستی محصول

موارد تدریس شده در این فیلم آموزشی:

 

درس نظريه زبان ها و ماشين ها 

 

مفاهيم اوليه 

 

قوانين زير مجموعه ها

 

قانون دمورگان 

 

تعريف زبان

 

تعريف رشته

 

تعريف الفبا 

 

انواع عملگرها در نظريه زبانها و ماشين ها

 

عملگر concat .

 

عملگر لاندا 

 

عملگر revers عکس کردن

 

ساده نويسي در نظريه زبانها

 

star-closare تعريف *-L*

 

تعريف L+

 

تعريف زيگما استار

 

تعريف زيگما پلاس

 

حل تمرين و حل تست

 

تعريف گرامر

 

حل تمرين 

 

زبان an -bn

 

آموزش نحوه تولید زبان به گرامر

 

حل تمرین تبدیل زبان به گرامر

 

تعریف زبانهای منظم LREG

 

تعریف زبانهای مستقل از متن LCF

 

تعریف زبانهای حساس به متن LCS

 

تعریف زبانهای LREC

 

تعریف زبانهای LRE

 

پذیرنده زبانهای منظم (گراف FSA)

 

حل تمرین پذیرنده زبانهای منظم

 

تعریف DFA

 

تعریف NFA

 

حل تمرین از DFA

 

حل تمرین و مثال از NFA

 

تبدیل DFA  و NFA و برعکس

 

حل تمرین تبدیلات NFA و DFA

 

معرفی زبانهای منظم و گرامرهای منظم و عبارات منظم

 

تعریف زبانهای منظم 

 

حل مثال و تمرین از عبارت های منظم و زبانهای منظم

 

تعریف گرامرهای منظم از راست

 

تعریف گرامرهای منظم از چپ

 

حل تمرین 

 

خصوصیات زبانهای منظم

 

مفهوم Homemer phism

 

حل تمرین

 

قضیه تفاضل متقارن

 

بررسی عبارات منظم از نظر بسته بودن عبارات

 

تعریف زبان an bn

 

حل مثال عبارات منظم

 

تعریف لم تفریق

 

تعریف عبارتهای مستقل از متن

 

تعریف s-grammer

 

تعریف گرامر مبهم

 

اشتقاق از چپ

 

اشتقاق از راست

 

ساده سازی گرامرهای مستقل از متن

 

ساده سازی گرامرها مستقل از متن useless

 

حل تمرین و مثال

 

ماشین زبانهای مستقل از متن

 

ماشین زبان مستقل از متن PDA

 

انواع ماشین زبان مستقل ازمتن DPDA و NPDA

 

فرم های نرمال 

 

فرم نرمال چامسکی

 

فرم نرمال گریباخ

 

حل مثال ماشین مستقل از متن

 

خصوصیات زبانهای مستقل از متن

 

تعریف ماشیت تورینگ

 

حل تمرین ماشین تورینگ

 

معرفی زبانهای حساس به متن

 

حل تمرین و مثال

 

و . . .

پکیج فیلم فارسی درس نظریه زبان ها و ماشین ها


خرید پستی