خرید پستی
قیمت این محصول: 13,500 تومان

این فیلم آموزشی برای تمامی دانشجویان دانشگاه

پیام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه علمی کاربردی ،

موسسات آموزش عالی و رشته های مهندسی کامپیوتر ، مهندس آی تی ، برق ، عمران 

و تمامی رشته های فنی و مهندسی که این درس را در چارت تحصیلی خود دارند ، قابل استفاده می باشد.

پکیج تصویری آموزش ریاضی عمومی2 به زبان فارسی

 

این فیلم آموزشی کلاس درس ریاضی عمومی 2 شامل بیش از 1380 دقیقه معادل بیش از 23 ساعت فیلم آموزشی فارسی

 

توسط یکی ازاساتید برجسته دانشگاه های معتبر ایران می باشد.

 

 

موارد تدریس شده در این فیلم اموزشی :

معادله خط با شيب

معادله خط در فضا

معادله صفحه

فاصله نقطه از خط 

فاصله نقطه از صفحه

رويه ها 

استوانه ها

رويه هاي دوار

رويه هاي درجه دوم

معادلات رويه

رويه هاي دوار

رويه حاصل از دوران

هذلولي گون بيضوي دوپارچه

هذلوليگون دوار دو پارچه

مخروط بيضوي

پکیج تصویری آموزش ریاضی عمومی2 به زبان فارسی

 

سهميگون بيضوي

سهميگون هذلولوي

توابع برداري و حرکت در فضا

مماس قائم و مماس افقي

نمودار منحني در صفحه

منحني در فضا

بردار يکه 

بردار يکه مماس

بردار يکه نرمال

مشتق دوم 

تعريف چند منحني خاص

تعريف انحنا 

انحنا در صفحه 

انحنا در فضا

مشتق ضرب داخلي و ضرب برداري دو تابع برداري

توابع چند متغييره

منحني تراز

رويه حاصل از دوران

حد و پيوستگي توابع چند متغييره

مشتقات جزيي

مشتق سويي

گراديان

کاربردهاي مشتق ماکزيزمم و اکسترمم هاي نسبي توابع چند متغييره

انتگرال های چند گانه

تعریف انتگرال دوگانه

روش حل انتگرال دوگانه

انتگرال دو گانه در سیستم قطبی

سیستم مختصات قطبی

جانشانی در انتگرال دو گانه

انتگرال سه گانه در سیتم دکارتی

جانشانی در انتگرال سه گانه

تعریف سیستم مختصات استوانه ای و کروی

انتگرال سه گانه در سیستمهای استوانه ای و کروی

سیستم مختصات استوانه ای و کروی

انتگرال سه گانه در سیستم استوانه ای و کروی

انتگرالهای منحنی الخط برای توابع حقیقی و میدانهای برداری

و...

 پکیج تصویری آموزش ریاضی عمومی2 به زبان فارسی


خرید پستی