خرید پستی
قیمت این محصول: 13,500 تومان

پکیج تصویری درس مهندسی نرم افزار به زبان فارسی

 

جامع ترین مجموعه آموزشی مهندسی نرم افزار به زبان فارسی

 

مهندسی نرم افزار چیست؟

مهندسی نرم‌افزار پیشه‌ای است که به یاری دانش رایانه و دیگر فناوری‌ها و روش‌ها به آفریدن و نگاهداری نرم‌افزار رایانه‌ای می‌پردازد.

مسائل اصلی مهندسی نرم‌افزار تولید نرم‌افزار بر اساس موارد زیر است:

الزام های تعیین شده

در زمان تعیین شده

در محدودهٔ بودجه پیش‌بینی شده

مهندسی نرم‌افزار طراحی

برنامه نویسی

توسعه

مستندسازی و نگهداری نرم‌افزار با بکارگرفتن روشهای فنی و عملی از علوم کامپیوتر

مدیریت پروژه

مهندسی

محدوده کاربرد

طراحی رابط

مدیریت تجهیزات دیجیتال و سایر زمینه‌ها است

کاربردهای مهندسی نرم‌افزار دارای ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی هستند

زیرا بهره‌وری مردم را بالا برده

چند و چون زندگی آنان را بهتر می‌کنند.

مردم با بهره‌گیری از نرم‌افزار

توانایی انجام کارهایی را دارند که قبل از آن برایشان شدنی نبود

نمونه‌های از این دست نرم‌افزارها عبارت‌اند از:

سامانه‌های توکار

نرم‌افزار اداری

بازی‌های رایانه‌ای

اینترنت

فناوری‌ها و خدمات مهندسی نرم‌افزار به کاربران برای بهبود بهره‌وری و کیفیت یاری میرساند.

نمونه‌هایی از زمینه‌های بهبود:

پایگاه داده‌ها

زبان‌ها

کتابخانه‌ها

الگوها

فرآیندها 

ابزار

پکیج تصویری درس مهندسی نرم افزار به زبان فارسی

 خرید پستی محصول

مهندسی نرم‌افزار پیشه‌ای است که به یاری دانش رایانه و دیگر فناوری‌ها و روش‌ها به آفریدن و نگاهداری نرم‌افزار رایانه‌ای می‌پردازد.


مسائل اصلی مهندسی نرم‌افزار تولید نرم‌افزار بر اساس موارد زیر است:
الزام های تعیین شدهدر زمان تعیین شدهدر محدودهٔ بودجه پیش‌بینی شده مهندسی نرم‌افزار طراحی

برنامه نویسی

توسعه

مستندسازی و نگهداری نرم‌افزار با بکارگرفتن روشهای فنی و عملی از علوم کامپیوتر

مدیریت پروژه

مهندسی

محدوده کاربرد

طراحی رابط

مدیریت تجهیزات دیجیتال و سایر زمینه‌ها است.

کاربردهای مهندسی نرم‌افزار دارای ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی هستند

زیرا بهره‌وری مردم را بالا برده

چند و چون زندگی آنان را بهتر می‌کنند

مردم با بهره‌گیری از نرم‌افزار

توانایی انجام کارهایی را دارند که قبل از آن برایشان شدنی نبود.

نمونه‌های از این دست نرم‌افزارها عبارت‌اند از:

سامانه‌های توکار

نرم‌افزار اداری

بازی‌های رایانه‌ای

و اینترنت

فناوری‌ها و خدمات مهندسی نرم‌افزار به کاربران برای بهبود بهره‌وری و کیفیت یاری میرساند.

نمونه‌هایی از زمینه‌های بهبود:

پایگاه داده‌ها

زبان‌ها

کتابخانه‌ها

الگوها

فرآیندها

و ابزار

در این مجموعه تمام سر فصل ها مهندسی نرم افزار به صورت فیلم درس داده می شود

 پکیج تصویری درس مهندسی نرم افزار به زبان فارسی


خرید پستی